Fortbildning / inspirations för Kommun Landsting och företag. En enkel vinnande metod som når alla deltagare.

Lektioner/ material för  lärare, fritidspedagoger samt personer som arbetar inom vård och omsorg.

Vi erbjuder kurser i form av webbkurs där du direkt kan sätta på våra videofilmer för direkt skapande eller som kurs först till dig som kanske själv önskar hålla i kursen framför dina elever/ deltagare.