Du visar för närvarande Bildlektioner direkt till elever
Bildlektioner direkt till elever

Bildlektioner direkt till elever

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
2499 Vid önskemål om fakturering kontakta oss via mejl

Bildlektioner direkt till elever i åldrar från 10 år och uppåt.

Här får du en bildlektion på ca 30-60 min som kan passa 

  • som komplement till bildlektion
  • substitut för en fysisk lärare
  • Lärorik och kreativ sysselsättning i pauser/som  rastaktivitet/ bildlektioner/ på fritidshemmet

Det räcker med att sätta på filmen framför en klass/grupp.

Det enda som behövs är materialet som vi tydligt går igenom och även skriver ned i förorden.

En mycket stor fördel med vårat material:

 

Eftersom lektionerna är både roliga, lärorika
och pedagogisk upplagda passar det perfekt när det kör ihop sig.

 

Det kan vara när en lärare/pedagog inte räcker
till eller behöver vara på två ställen.

På grund av att språket är riktad för passa både vuxna och barn kan eleverna  klara sig på egen hand.

Självklart enskilt eller i grupp eller klassrum efter önskemål och behov passar våra väl beprövade lektioner.

Eftersom det är en online lektion är det bara att pausa för att jobba själv samtidigt eller att backa tillbaka för att se om avsnitt igen och igen.

Lektionerna är pedagogiskt upplagda på det viset vi jobbar som bildpedagog närvarande med våra elever men fungerar utmärkt som online lektion.

Men, du kan också välja att själv titta på dessa lektioner.

Sedan själv vara den som lär ut inför dina elever/ deltagare.

Du kan läsa mer om oss här.

Du kan även läsa mer om mig som konstnär och även som bildpedagog här.

Korta sekvenser från några av lektionerna kan ses här utan inloggning.