Skapande Skola i Örebro

Bildlektioner direkt till elever
Bildlektioner direkt till elever

Min bakgrund och erfarenhet

Jag arbetar på olika skolor med uppdraget Skapande Skola i Örebro.

Genom ansökan kan skolor få medel för sin skola att få ha ex. Bild. 

Jag arbetar som Bildpedagog på Örebro Kulturskola.

Mitt uppdrag är att skapa meningsfull fritid åt alla barn,

Vi är på olika skolor varje dag fast återkommer varje veckodag och tid.

Jag och mina kollegor möter otroligt många barn i Örebro Län varje år.

Kontakter på skolor knyts och byggs därför upp.

Och, tack vare det så är jag så glad över förtroendet för uppdraget Skapande Skola i Örebro. 

På grund av att många inte känner inte till detta så vill jag berätta lite kort här om det.

Jag beskriver nu mitt uppdrag; Skapande Skola i Örebro.

Upplägget varierar efter varje skolas önskemål.

En skola önskar att upplägget är sådant att alla klasser på hela skolan får tillgång till en lektion.

En annan skola önskar rikta det till vissa årsklasser som då får mer tid..

Målarkurs online för sängbunden är en kurs där du kan sitta i sängen och måla.

Syftet med mina lektioner

Eftersom jag har ett klart syfte med mina lektioner så ligger fokus på det:

ALLA MÅR BRA AV ATT SKAPA

Så, självklart använder jag mig av en metod där det inte finns några rätt eller fel.

Mitt syfte med uppdraget Skapande Skola i Örebro är att ge elever vetskap om att ” Alla kan skapa”.

I den teknik jag lär ut så kommer alla igång efter ca 5-10 minuters genomgång.

 Och, eftersom jag ser till att få några korta fraser med varje enskild elev så frågar jag hur dom upplevt bildlektionen.

Så, när jag summerar varje lektion så är responsen den att varje elev är nöjd med vad den åstadkommit.

Har någon elev inte hunnit klart så ser jag till att det sker.

Mitt mål med Skapande Skola i Örebro är 100% nöjda elever och lärare.

Att få se hur fantasin kommer igång snabbt är underbart.

Syftet att få skapa fritt i en metod där det inte finns någon konkurrens är mitt fokus.

I den teknik jag använder blir det istället att eleverna hjälper varandra att se olika möjligheter.

Jag lär ut hur materialet används optimalt.

Likaså visar jag några tips och trix och bland annat visat jag steg för steg hur man kan måla ett öga.

 Detta behövs inte användas under dagens lektion men det är otroligt uppskattat.

Och de flesta älskar att lägga in många olika ögon i dagens Skapande bildle

Skapande Skola

Eftersom jag arbetar deltid på min vanliga tjänst som Bildpedagog och det är Fredagar som jag ägnar mig åt mitt eget skapande och företag så är det just den dagen som jag har möjlighet att åta mig detta uppdrag.

Du kan läsa mer om olika målarkurser online för barn här:

målarkurser online för barn och ungdomar

För skola och fritidshem

Fakta:Detta står att läsa på Örebro Kommuns sida

Skapande skola i Örebro

Fakta:Detta står att läsa på Örebro Kommuns sida

 

Syftet med Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturen som en del av lärandet i skolan.

Anslaget från Kulturrådet för Skapande skola beräknas att uppgå till totalt 169 miljoner kr.

Från och med 2013, och omfatta förskoleklass–årskurs 9.

Det är första året som förskoleklassen kan ta del av Skapande skola.

Bidragets syfte och användning

Om syftet och hur bidraget kan användas kan du läsa om på Kulturrådets webbplats – skapande skola.

Vill du veta mer?

Kulturskolan samordnar kontakterna mellan kulturutövare och förskoleklassen och grundskolan.

Du hittar kontaktuppgifter till höger på sidan.

Dialog sker med kommunens projekt Entreprenörskap i skolan och Region Örebro läns satsning på Skapande skola.

fakta och ansökan

Lämna ett svar