Köp en Färgstark Naivistisk Tavla

kr14,500.00

Köp en Färgstark Naivistisk Tavla som är i ett lättplacerat mått, 54 x 54 cm och har den passande titeln – Sommar 2023, en sommar

då regnet kommer finnas i minnet länge.

Tavlan är målad i olja på linneduk uppspänd på kilram och denna tavlan har ram som duken är nedsänkt i.

En utanpå liggande ram som är tidlös och minimalistisk.

Slut i lager

Beskrivning

Köp en Färgstark Naivistisk Tavla som är i ett lättplacerat mått, 54 x 54 cm och har den passande titeln – Sommar 2023, en sommar

då regnet kommer finnas i minnet länge.

Tavlan är målad i olja på linneduk uppspänd på kilram och denna tavlan har ram som duken är nedsänkt i.

En utanpå liggande ram som är tidlös och minimalistisk.

 

Motivet till Köp en Färgstark Naivistisk Tavla – Sommar 2023

Bakom detta konstverks tillkomst finns en berättelse. Sommaren 2023 utmärkte sig med ovanligt ihållande regn.

Trots detta väderfenomen, som kanske inte var den önskade kulissen för sommaraktiviteter, fann jag ändå inspiration i dess nyanser och stämningar. Valet att omfamna naivismens konstnärliga uttryckssätt blev en självklarhet, då det tillåter kreativitet att flöda utan att begränsas av regler och normer.

Färger som återkallar en retrospektiv stil, inspirerad av min uppväxtperiod, sätter en extra dimension på detta konstverk.

Med en kärlek och passion som sträcker sig från det förflutna till nutiden är varje penseldrag en hyllning till de minnen och intryck som har format min konstnärliga väg.

Man kan nog säga att detta är typiskt mig, detta motivet. Den naivistiska konststilen är nog den roligaste jag vet att måla i.

 

Naivistisk konststil, även känd som naivism, är en konstnärlig stil som kännetecknas av en enkel, barnslig och oskyldig framställning av motiv. Naivistiska konstverk är ofta skapade med en brist på realistiska proportioner, djup och detaljer, vilket ger dem en naiv och oskuldsfull känsla. Den naivistiska stilen strävar efter att återskapa en spontan och autentisk skapandeprocess och undviker medvetet den mer sofistikerade tekniken och kompositionen som man vanligtvis ser i konstnärliga sammanhang.

Huvuddragen i naivistisk konst inkluderar:

  1. Enkelhet: Naiva konstverk tenderar att ha en enkel och okomplicerad komposition. Figurer och föremål kan vara överdrivna eller förenklade till grundläggande former.
  2. Ljusa färger: Naivistiska konstverk använder ofta levande och starka färger som kan vara oväntliga eller oväntade i verk som strävar efter realism.
  3. Brist på perspektiv: Djup och perspektiv hanteras ofta på ett primitivt sätt i naivistisk konst. Det kan finnas en avsaknad av realistiska skuggor eller proportioner.
  4. Barnslig känsla: Naivism återspeglar ofta en oskyldig och barnslig inställning till motivet. Detta kan inkludera användning av naiva symboler och motiv som ofta förknippas med barndomen.
  5. Intuitiv kreativitet: Naiva konstnärer strävar efter att skapa på ett spontant och intuitivt sätt, utan att begränsas av konventionella normer för konstnärlig teknik eller estetik.

Det är viktigt att komma ihåg att naivistisk konststil inte nödvändigtvis är en brist på skicklighet, utan snarare en medveten stilistisk val att avstå från traditionell realism och istället fokusera på en mer naiv och självuttryckande uttrycksform. Naivism har funnits sedan lång tid tillbaka och har varit influerande inom konstvärlden, och det finns många kända naivistiska konstnärer som har gjort betydande bidrag till konsthistorien.

Så, nu fick du lite kännedom bakom sättet att måla – Köp en Färgstark Naivistisk Tavla – Sommar 2023.