Tavla – Kanslibron Örebro

437.62

Tavla – Kanslibron Örebro

tavlan är 30 x 30 cm

Kanslibron är en bro i Örebro som förbinder norra Svartåstranden vid Olaigatan med Slottsparksholmen.

Den har fått sitt namn av det kanslihus som låg vid brons sydöstra fäste.

Hertig Karl tog 1584 beslut om att bygga den första bron av trä, som låg 75 m öster om den nuvarande bron.

Den kallades Sågkvarnsbron.

Slut i lager

Beskrivning

Tavla – Kanslibron Örebro

Tavla – Kanslibron Örebro är en liten lättplacerad tavla på 30 x 30 cm.

Kanslibron är en bro i Örebro som förbinder norra Svartåstranden vid Olaigatan med Slottsparksholmen.

Den har fått sitt namn av det kanslihus som låg vid brons sydöstra fäste.

Hertig Karl tog 1584 beslut om att bygga den första bron av trä, som låg 75 m öster om den nuvarande bron.

Den kallades Sågkvarnsbron.

 

Vad är konst? 

Konst syftar antingen på en kulturyttring som kräver kunskap och färdighet eller på en sorts estetisk verksamhet.

Det kan också i snävare mening vara synonymt med bildkonst, med eller utan arkitektur och konsthantverk.

Varför konst?

Konst skapar sinnliga upplevelser och rikare gemensamma rum.

Den kan bidra till nya perspektiv, innovationskraft och att fler får vara med och påverka sin livsmiljö.

Kort sagt, till ett mer hållbart samhälle.

Vem bestämmer vad som är konst?

Det finns ingen fakta, inga regler, inga bestämda lagar att luta sig mot för att bestämma rätt och fel när det kommer till konstverk.

Det handlar alltid om personliga åsikter och vad betraktaren, du själv själv ser i ett konstverk.

Hur påverkas vi av konst?

Vår hjärna tvingas då att tänka i nya banor vilket främjar kreativitet.

Med andra ord så kan man rent generellt säga att vi blir mera kreativa av att se på och uppleva konst.

Konsten har även en läkande effekt.

Bland annat WHO:s rapport visar att konst är ett effektivt sätt att lindra sorg och ångest med.

För min egen del är konst överhuvudtaget det som skänker mening med mitt liv.

Jag älskar att se på andras konst.

Går gärna på utställningar.

Och, i min egen stad Örebro så återkommer OpenART som pågår en längre tid under sommarmånaderna och detta är något jag verkligen uppskattar.

Vad är konst för barn?

Vi fick höra Nina Bondessons definition av konstbegreppet: ”Konstnärlig verksamhet är ett grundläggande kännetecken på mänskligt liv. Det handlar om språk, om kommunikation. Om gestaltning av livet och tillvarons villkor.4 nov. 2019

Jag själv bidrar till att ge konst till barn genom att jag jobbar som Bildpedagog på Örebro Kulturskola, Kulturkvarteret

Jag jobbar även med uppdraget Skapande Skola som är ett uppdrag av Statens Kulturråd.