Att använda binder, ett bindemedel

https://vimeo.com/341992000